asertywnośc

Co ma poczucie winy do manipulacji?

Manipulacja kojarzy się ze świadomym i wyrachowanym, rozplanowanym działaniem, które ma sprawić, że ktoś będzie szedł po ścieżce, na której rozsypaliśmy okruszki. Dokładnie w sidła Baby Jagi.

Odmawianie bez wyrzutów sumienia – czyli o prawach asertywności

Masz prawo powiedzieć „nie” bez poczucia winy. Masz prawo do zmiany zdania. Masz prawo nie wyjaśniać czy nie usprawiedliwiać swoich zachowań i nie brać odpowiedzialności za problemy innych. Masz wiele praw. Ale czy z nich korzystasz?